Khác biệt giữa các bản “Nghệ Pierre”

không có tóm lược sửa đổi
| synonyms =
}}
'''Nghệ Pierre'''<ref name=PHH>Phạm Hoàng Hộ, 1999. ''Cây cỏ Việt Nam''. Quyển III, mục từ 9526. ''Curcuma pierreana'' Nghệ Pierre, trang 456. Nhà xuất bản Trẻ.</ref> (danh pháp khoa học: '''''Curcuma pierreana''''') là một loài [[thực vật có hoa]] trong [[họ Gừng]]. Loài này được François Gagnepain mô tả khoa học đầu tiên năm 1907.<ref name=Gagnep07/><ref>{{chú thích web | url=http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-235271 | title=''Curcuma pierreana'' | accessdate=ngày 16 tháng 7 năm 2013 | author=The Plant List | year=2010}}</ref> Mẫu định danh do R. P. Cadière thu thập gần [[Huế]] tháng 8 năm 1904 từ cây trồng để làm bột dong.<ref name=Gagnep07/> Hình ảnh tiêu bản ký hiệu MNHN-P-P00950544 lưu giữ tại MNHN có [https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/p/item/p00950544?listIndex=1&listCount=5 tại đây]. Các mẫu vật khác lưuulưu giữ tại MNHN là MNHN-P-P02184084, MNHN-P-P02184085, MNHN-P-P02184086, MNHN-P-P02184087 do E. Poilane thu thập tương ứng vào ngày 21-9-1940, 21-9-1940, 29-5-1933 và 30-5-1933 ở cao độ 1.000-1.200 m tại Lahouan, Djiring, province du Haut Donaï ([[Di Linh]], tỉnh [[Đồng Nai Thượng (tỉnh)|Đồng Nai Thượng]]).<ref>[https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/list?genus=Curcuma&specificEpithet=pierreana&scientificNameAuthorship=gagnep.&collectionCode=p Các tiêu bản ''Curcuma pierreana'' tại MNHN].</ref>
 
==Phân bố==