Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Ngụy quyền”

Trang mới: “Trang đổi hướng không chính xác. Các chính quyền bị gọi là "ngụy", chỉ mang nghĩa KHÔNG CHÍNH THỐNG, chứ không hẳn bù nhìn, con…”
(Trang mới: “Trang đổi hướng không chính xác. Các chính quyền bị gọi là "ngụy", chỉ mang nghĩa KHÔNG CHÍNH THỐNG, chứ không hẳn bù nhìn, con…”)
 
(Không có sự khác biệt)
61.848

lần sửa đổi