Khác biệt giữa các bản “Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
#Sở Công Thương thành phố Hà Nội (331 Cầu Giấy)
#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội (38 Tô Hiệu, Hà Đông)
#Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (185 Giảng Võ)
#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội (75 Nguyễn Chí Thanh)
#Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Hà Nội (47 Hàng Dầu)
#Sở Du lịch thành phố Hà Nội (11B Cát Linh)
#Sở Y tế thành phố Hà Nội (4 Sơn Tây)
#Công an thành phố Hà Nội
#Cục thuế Hà Nội (187 Giảng Võ)
#Cục Hải quan Hà Nội (129 Nguyễn Phong Sắc)
#Kho bạc nhà nước Hà Nội
#Ngân hàng nhà nước Hà Nội
61.849

lần sửa đổi