Khác biệt giữa các bản “Hương cống”

Thẻ: Đã được lùi sửa Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Thẻ: Đã được lùi sửa
Ông nhận chức Đô chỉ huy khi dẹp loạn cuộc khởi nghĩa của Vũ Đình Dung, nhận mật chỉ của vua Lê Hiển Tông đổi tên làng Lai Cách thành Báo Đáp để chiêu dụ dân chúng quay về chốn cũ an cư lạc nghiệp.
Khi mất gia phong Dực bảo trung hưng linh phù tôn thần.
Ông là con Tam giáp đồng tiến sỹ [[Phạm Kim Kính]], con gái ông được gả cho con cả Lục bộ thượng thư [[Nguyễn Bá Lân]]
*[[Đỗ Trọng Vỹ]] (1829-1899): đỗ Cống sĩ lúc 36 tuổi, làm quan Đốc học, là tác giả Bắc Ninh địa dư chí
*[[Cao Xuân Dục]] (1843–1923): đỗ Cống sĩ lúc 34 tuổi, làm quan Phụ chính Đại thần, Học bộ Thượng thư, Đông các điện Đại học sĩ, từng làm Đề điệu (Chánh chủ khảo) khoa thi Hội; là cha của Phó bảng, Thượng thư [[Cao Xuân Tiếu]]
74

lần sửa đổi