Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hương cống”

Thẻ: Đã được lùi sửa
Thẻ: Đã được lùi sửa
 
== Một số Cống sĩ ==
*[[Phạm Đình Trùy/] hoặc Phạm Đình Thùy]] (1705-1763): đỗ Cống sĩ năm Ất Tỵ ( 21 tuổi), đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, thiêm ty thị nội tả binh phiên tả dụ đức, Hương phái hầu.
Ông nhận chức Đô chỉ huy sứ khi dẹp loạn cuộc khởi nghĩa của Vũ Đình Dung, nhận mật chỉ của vua Lê Hiển Tông đổi tên làng Lai Cách thành Báo Đáp để chiêu dụ dân chúng quay về chốn cũ an cư lạc nghiệp.
Khi mất gia phong Dực bảo trung hưng linh phù tôn thần.
99

lần sửa đổi