Khác biệt giữa các bản “Tết chuồng trâu”

Trang mới: “Tết chuồng trâu ''(tên gọi khác: tết ông chuồng, tết ông chuồng – bà chuồng, tết trâu, tết trâu bò)'' là một nghi lễ thờ cú…”
(Trang mới: “Tết chuồng trâu ''(tên gọi khác: tết ông chuồng, tết ông chuồng – bà chuồng, tết trâu, tết trâu bò)'' là một nghi lễ thờ cú…”)
(Không có sự khác biệt)