Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Norodom”

n
Thẻ: Đã được lùi sửa
Thẻ: Đã được lùi sửa
Năm 1863, Xiêm buộc Norodom lên ngôi ở tỉnh [[Battambang (tỉnh)|Battambang]] (lúc đó vẫn do Xiêm kiểm soát) và do Xiêm bảo hộ.
 
Năm 1867, [[Pháp]] sau khi đã chiếm khu vực Nam Bộ của nước [[Việt Nam]], quay sang đòi Xiêm nhượng quyền bảo hộ Chân Lạp cho Pháp.[[Xiêm]] buộc phải đưa Norodom về nước, đóng ở [[Oudong (Campuchia)|Oudong]] để ký hiệp ước chuyển quyền bảo hộ [[Campuchia|Cao Miên]]<ref name="TTKim">Trần Trọng Kim. [[Việt Nam sử lược|Việt Nam Sử lược]]. Phần V - Cận Kim Thời Đại. "7. Việc Bảo Hộ Cao Miên."</ref> cho Pháp.
 
Năm 1868, Norodom lại lên ngôi thêm lần nữa nhưng dưới sự bảo hộ của Pháp.