Khác biệt giữa các bản “Phong Thạnh A”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
*Phía bắc giáp xã [[Phong Thạnh, Giá Rai|Phong Thạnh]].
 
Xã Phong Thạnh A có diện tích 34,71&nbsp;km², dân số năm 2019 là 11.045 người, mật độ dân số đạt 318 người/km².<ref name="TBL2019">{{Chú thích web |url =https://baclieu.gov.vn/-documents/c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-k20121/0/K%E1%BA%BFt-+qu%E1%BA%A3-+%C4%91i%E1%BB%81u-+tra-th+KTXH+53+DTTS.2019+t%E1%BB%B1c-tr89nh+B%E1%BA%A1ng-kinh-t%E1%BA%BF-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-d+Li%C3%A2nAAu.rar/694efc8c-t%E1%BB%99c3fca-thi%E1%BB%83u12cf-s%E1%BB%91-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%8Ba-b%C3%A0n5d8d-1f88d768ca37?t%E1%BB%89nh-b=1607329298603|title = ''Dân số cấp xã đến 01 tháng 4 năm 2019 - tỉnh Bạc Liêu'' |accessdate = ngày 7 tháng 12 năm 2020 |author = Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương}}</ref>
 
==Hành chính==