Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ bát phân”

phép cộng bị sai
(phép cộng bị sai)
+ 3 6 2
-------------
= 56 91 6
Trong ví dụ trên, hai số được cộng với nhau: 234<sub>8</sub> (156 thập phân) và 362<sub>8</sub> (242 thập phân). Hàng trên cùng biểu đạt những số nhớ, hoặc mang sang. Bắt đầu bằng cột cuối cùng bên phải, 4 + 2 = 6<sub>8</sub>. Hàng thứ hai từ cột cuối cùng bên phải được cộng tiếp theo: 3 + 6 = 9<sub>8</sub>; Số 1hệ được nhớsố 8 mangnên sanglấy 9 - 8 = 1 viết 1, nhớ 1. số 1 được viếtcộng xuốngthêm dướivào cùngcột tiếp theo. Tiếp2 tục+ khai3 triển= theo5 quycộng luậtthêm trên1 chonhớ chúngbằng ta6. đápkết ánquả cuối cùng là 596<sub>616 hệ cơ số 8</sub>.
 
=== Tính trừ ===
Người dùng vô danh