Khác biệt giữa các bản “Tập đoàn Điện lực Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(Cập nhật lịch sử phát triển)
| doanh thu = 294874 [[tỷ]] [[Đồng (tiền)|đồng]] (2017)
338500 [[tỷ]] [[Đồng (tiền)|đồng]] (2018)
| lợi nhuận trước thuế và lãi vay =8144 [[tỷ]] [[Đồng (tiền)|đồng]] (2017)
| lãi thực =6.5939076 [[tỷ]] [[Đồng (tiền)|đồng]] (20172018)
| lãi thực =
6.817 [[tỷ]] [[Đồng (tiền)|đồng]] (2018)
| tài sản =701580 [[tỷ]] [[Đồng (tiền)|đồng]] (2017)
706504 [[tỷ]] [[Đồng (tiền)|đồng]] (2018)
* Đường dây 500kV Bắc Nam mạch 2 được xây dựng từ TP Hồ Chí Minh ra Thủ đô Hà Nội hoàn thành năm 2005.
 
Năm 2006 Doanh thu của EVN là 44.9244920 tỷ đồng.
 
'''<big>Giai đoạn 2007-đến nay</big>'''
8

lần sửa đổi