Khác biệt giữa các bản “Lệ Ninh”

không có tóm lược sửa đổi
Phía Bắc giáp huyện [[Bố Trạch]] và [[Đồng Hới|thị xã Đồng Hới]], phía Nam giáp 2 huyện [[Bến Hải (huyện)|Bến Hải]] và [[Hướng Hóa]], phía Đông giáp [[Biển Đông]], phía Tây giáp [[Lào]].
 
Khi hợp nhất, huyện Lệ Ninh có thị trấn nông trường Lệ Ninh và 4039 xã: An Ninh, An Thủy, Bảo Ninh, Cam Thủy, Đức Ninh, Dương Thủy, Duy Ninh, Gia Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Hoa Thủy, Hồng Thủy, Hưng Thủy, Kim Thủy, Liên Thủy, Lộc Ninh, Lộc Thủy, Lương Ninh, Lý Ninh, Mai Thủy, Mỹ Thủy, Ngân Thủy, Nghĩa Ninh, Ngư Thủy, Phong Thủy, Phú Thủy, Sen Thủy, Sơn Thủy, Tân Ninh, Tân Thủy, Thái Thủy, Thanh Thủy, Trường Sơn, Trường Thủy, Vạn Ninh, Văn Thủy, Vĩnh Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh, Xuân Thủy.
 
Ngày [[18 tháng 1]] năm [[1979]], chuyển 5 xã: Nghĩa Ninh, Lộc Ninh, Bảo Ninh, Lý Ninh và Đức Ninh về thị xã Đồng Hới quản lý. Huyện Lê Ninh còn lại 1 thị trấn nông trường Lệ Ninh và 35 xã: An Ninh, An Thủy, Cam Thủy, Dương Thủy, Duy Ninh, Gia Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Hoa Thủy, Hồng Thủy, Hưng Thủy, Kim Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy, Lương Ninh, Mai Thủy, Mỹ Thủy, Ngân Thủy, Ngư Thủy, Phong Thủy, Phú Thủy, Sen Thủy, Sơn Thủy, Tân Ninh, Tân Thủy, Thái Thủy, Thanh Thủy, Trường Sơn, Trường Thủy, Vạn Ninh, Văn Thủy, Vĩnh Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh, Xuân Thủy.
Ngày [[13 tháng 6]] năm [[1986]], thành lập thị trấn Kiến Giang - thị trấn huyện lị huyện Lệ Ninh - trên cơ sở thôn Thượng Lưu của xã Liên Thủy; thôn Quảng Cư của xã Xuân Thủy và đội 4, đội 5 của thôn Hà Thanh thuộc xã Phong Thủy.
 
Từ đó, huyện Lệ Ninh có thị trấn Kiến Giang, thị trấn nông trường Lệ Ninh và 3736 xã: An Ninh, An Thủy, Cam Thủy, Dương Thủy, Duy Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh, Hải Thủy, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Hoa Thủy, Hồng Thủy, Hưng Thủy, Kim Thủy, Liên Thủy, Lộc Ninh, Mai Thủy, Mỹ Thủy, Ngân Thủy, Ngư Hòa, Ngư Thủy, Phong Thủy, Phú Thủy, Sen Thủy, Sơn Thủy, Tân Ninh, Tân Thủy, Thái Thủy, Thanh Thủy, Trường Sơn, Trường Thủy, Trường Xuân, Vạn Ninh, Văn Thủy, Võ Ninh, Xuân Ninh, Xuân Thủy.
 
Ngày [[30 tháng 6]] năm [[1989]], huyện Lệ Ninh thuộc tỉnh Quảng Bình vừa được tái lập.
Ngày [[29 tháng 9]] năm [[1990]], huyện Lệ Ninh được tách ra thành hai huyện như trước, thành 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh:
 
* Huyện [[Lệ Thủy]] có thị trấn Kiến Giang, thị trấn nông trường Lệ Ninh và 2524 xã: An Thủy, Cam Thủy, Dương Thủy, Hải Thủy, Hoa Thủy, Hồng Thủy, Hưng Thủy, Kim Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy, Mai Thủy, Mỹ Thủy, Ngân Thủy, Ngư Hòa, Ngư Thủy, Phong Thủy, Phú Thủy, Sen Thủy, Sơn Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, Thanh Thủy, Trường Thủy, Văn Thủy, Xuân Thủy.
* Huyện [[Quảng Ninh, Quảng Bình|Quảng Ninh]] có 14 xã: An Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Lương Ninh, Tân Ninh, Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Vĩnh Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh.