Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Wikipedia không phải là từ điển”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
=== Điểm khác nhau ===
 
=== Điểm khác nhau hỏnhỏ ===
 
== Sai lầm thường ặpgặp ==
=== Từ mới ===
Các từ mới khi đưa vào sẽ bị xóa vì nó là một nỗ lực để sử dụng Wikipedia cho việc cố gắng tăng tỷ lệ sử dụng các thuật ngữ này. Cần thận trọng khi cố dịch các tên phổ biến trong ngôn ngữ gốc sang tiếng Việt. Như một tiêu chí khác của Wiktionary so với Wikipedia, Wiktionary có thể bao gồm các từ mới mà Wikipedia không chấp nhận. Bạn có thể sẽ mong muốn đóng góp một mục cho một từ mới tại Wiktionary tiếng Việt thay vì Wikipedia.