Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| strength2 = 65,000<br>25 xe tăng hạng nhẹ<br>100 máy bay<ref>Ehrengardt, Christian J; Shores, Christopher (1985). L'Aviation de Vichy au combat: Tome 1: Les campagnes oubliées, 3 juillet 1940 - 27 novembre 1942. Charles-Lavauzelle.</ref><br>
| casualties1 = ~ 1,000 người thiệt mạng hoặc bị thương
| casualties2 = Ít nhất 4,200 người thiệt mạng hoặc mất tích ((gồm 2.100 người châu Âu)<br>15.000 người bị bắt (gồm 12.000 người châu Âu)
}}
{{Chiến dịch Đông Nam Á}}
Người dùng vô danh