Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Kỷ Đệ Tứ”

n
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
! colspan="2" | [[Tuổi]] ([[Kiloannum |Ka]] @2000)
|-
| rowspan="7" style="background-color: {{period color|quaternary}};" | [[:Bản mẫu:Kỷ Đệ Tứ |Đệ Tứ]]
| rowspan="3" style="background-color: {{period color|holocene}};" | [[Thế Holocen |Holocen]]
| style="background-color: {{period color|meghalayan}};" | [[Tầng Meghalaya |Meghalaya]]
| 2.588
|----
| style="background-color: {{period color|neogene}};"|<small>[[NeogenKỷ Tân Cận|Tân Cận]]</small>
| style="background-color: {{period color|pliocene}};"|<small>[[Thế Pliocen |Pliocen]]</small>
| style="background-color: rgb(254,250,200);"|<small>[[Tầng Piacenza |Piacenza]]</small>
1.257

lần sửa đổi