Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hattusa”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Nhiệm vụ người mới
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Nhiệm vụ người mới
{{Lỗi thời}}{{Chú thích trong bài}}{{short description|Thủ đô của đế quốc Hittite}}
{{Infobox ancient site
|name = Hattusa
44.209

lần sửa đổi