Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

(Cập nhật số liệu giảng viên và sinh viên)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
 
==Những cựu sinh viên thành đạt==
* GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ thưviên TrungBộ ươngChính Đảngtrị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
* PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
* GS.TS Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam
Người dùng vô danh