Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngô Thị Minh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kế nhiệm =
| chức vụ 2 = Thứ trưởng [[Bộ Giáo dục và Đào tạo]]
| trưởng chức vụ 2 = Bộ trưởng
| trưởng viên chức 2 = [[Phùng Xuân Nhạ]]
| tiền nhiệm 2 = [[Lê Hải An]]
| kế nhiệm 2 = '''''Đương nhiệm'''''
Người dùng vô danh