Khác biệt giữa các bản “Danh mục các dân tộc Việt Nam”

Đã lùi lại sửa đổi 64575873 của 171.245.3.163 (thảo luận)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 64575873 của 171.245.3.163 (thảo luận))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi sửa Sửa đổi di động nâng cao
|05 || [[Người Khmer|Khmer]] campuchia 1946-nay Vietnam 1975-nay || Cul, Cur, Cu, Thổ, Việt gốc Miên, Khơ Me, Krôm...
|-
|06 || [[Người Hoa (Việt Nam)|Hoa]] Tcn-1959 china 1945-nay || Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây**, Hải Nam, Xạ Phạng*, Xìa Phống**, Thoòng Dành**,<br /> Minh Hương**, Hẹ**, Sang Phang**...
|-
|07 || [[Người Nùng|Nùng]] || Nùng Xuồng, Nùng Giang, Nùng An, Nùng Inh**, Nùng Phàn Slinh, Nùng Cháo, Nùng Lòi, Nùng Quy Rin, Nùng Dín**,<br />Khèn Lài, Nồng**…
|27 || [[Người Tà Ôi|Tà Ôi]] || Tôi Ôi, Pa Co, Pa Hi (Ba Hi), Kan Tua**, Tà Uốt**...
|-
|28 || [[Người Mạ|Mạ]] 3/5/1977-nay || Châu Mạ, Chô Mạ**, Chê Mạ**, Mạ Ngăn, Mạ Xóp, Mạ Tô, Mạ Krung…
|-
|29 || [[Người Giẻ Triêng|Giẻ-Triêng]] || Đgiéh*, Ta Riêng*, Ve (Veh)*, Giang Rẫy Pin, Triêng, Treng*, Ca Tang<ref>Ca-tang: tên gọi chung nghiều nhóm người ở miền núi Quảng Nam, Đà Nẵng, trong vùng tiếp giáp với Lào. Cần phân biệt tên gọi chung này với tên gọi riêng của từng dân tộc.</ref>, La Ve, Bnoong (Mnoong),Mơ Nông**, Cà Tang*…
|39 || [[Người La Hủ|La Hủ]] || Lao*, Pu Đang Khù Xung, Cò Xung, Khả Quy, Cọ Sọ**, Nê Thú**, La Hủ Na (Đen), La Hủ Sử (Vàng), <br />La Hủ Phung (Trắng), Xá Lá Vàng**...
|-
|40 || [[Người La Ha|La Ha]] 14/5/2000-7/7/2014 8/7/2014-nay || Xá Khao*, Khlá Phlạo (La Ha Cạn), La Ha Nước (La Ha Ủng), Xá Cha**, Xá Bung**, Xá Khao**, <br />Xá Táu Nhạ**, Xá Poọng**, Xá Uống**, Bủ Hả**, Pụa**...
|-
|41 || [[Người Pà Thẻn|Pà Thẻn]] || Pà Hưng, Tống*, Mèo Lài**, Mèo Hoa**, Mèo Đỏ**, Bát Tiên Tộc**...
439

lần sửa đổi