Khác biệt giữa các bản “Huệ Vũ vương”

'''Huệ Vũ Vương''' (''[[chữ Hán]]'':惠武王) là [[thụy hiệu]] hoặc [[tước hiệu]] của một số [[nhân vật]] quan trọng trong [[lịch sử]] [[chế độ phong kiến]] ở [[khu vực]] [[Á Đông]].
==Thụy hiệu==
# [[Đông Tấn]] Tam Tần Huệ Vũ Vương [[Phù Hồng]] (sau được truy tôn làm Tiền Tần Huệ [[Vũ Đế]], trước đó gọi là Quảng Xuyên Huệ [[Vũ công (thụy hiệu)|Vũ Công]], thời [[Hậu Triệu]] lần lượt làm: Kinh Dương Huệ [[Vũ Bá]], Tây Bình Huệ Vũ Công và Lược Dương Huệ Vũ Công, thời [[Tiền Triệu]] gọi là Suất Nghĩa Huệ [[Hầuhầu]])
 
==Tước hiệu==
# [[Việt Nam]] Trần triều Huệ Vũ Vương [[Trần Quốc Chẩn]]
Người dùng vô danh