Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dương Quá”

Sửa lỗi
(Bs)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Sửa lỗi)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| neigong = Ngọc nữ tâm kinh, Toàn Chân tâm pháp, <br> Cửu Âm Chân Kinh
| unarmedskills = Cáp mô công, <br> Ngọc Nữ Tâm Kinh, <br> Đạn chỉ thần công, <br> Ám nhiên Tiêu Hồn Chưởng
| armedskills = Ngọc nữ kiếm pháp,Độc Cô Cửu Kiếm, Toàn Chân kiếm pháp, <br> Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, <br> Cửu Âm Chân Kinh (không hoàn thiện), <br> Đả cẩu bổng pháp, <br> Ngọc Tiêu kiếm pháp, <br> Độc Cô Cửu Kiếm, <br>
| weapons = Ngọc phong châm, Quân Tử kiếm, <br> Huyền thiết trọng kiếm,
}}