Khác biệt giữa các bản “Quốc kỳ Nga”

 
<br />
==Quốc kỳ Nga qua các giai đoạn lịch sử==
<gallery widths="160150" heights="160150">
Tập tin:Lob flag moskovskiy.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]] [[Đại công quốc Moskva]] (1283 – 1547)
Tập tin:Flag of Oryol (variant).svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Sa quốc Nga]] (1547 – 1668)
Tập tin:Flag of Russia (1668-1693).svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Sa quốc Nga]] (1668 – 1699)
Tập tin:Flag of Russia.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Sa quốc Nga]] (1699 – 1721), [[Đế quốc Nga]] (1721 - 1858)
Tập tin:Flag of Russia.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Đế quốc Nga]] (1721 – 1858)
Tập tin:Romanov Flag.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Đế quốc Nga]] (1858 – 1883)
Tập tin:Flag of Russia.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Đế quốc Nga]] (1883 – 1914)