Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
Thẻ: Đã được lùi sửa
* [[Nhà Chu|Chu]] {{align|right|1046 TCN – 256 {{#if:{{{CN|}}}|CN|TCN}}}}
** {{spaces|2}}[[Tây Chu]] {{align|right|1046 – 771 {{#if:{{{CN|}}}|CN|TCN}}}}
** {{spaces|2}}[[TâyĐông Chu]] {{align|right|770 – 256 {{#if:{{{CN|}}}|CN|TCN}}}}
*** {{spaces|4}}[[Xuân Thu]] {{align|right|770 – 475 {{#if:{{{CN|}}}|CN|TCN}}}}
*** {{spaces|4}}[[Chiến Quốc]] {{align|right|475 – 221 {{#if:{{{CN|}}}|CN|TCN}}}}