Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sáu cõi luân hồi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* Cõi địa ngục (tiếng Phạn: niraya).
 
Đặc điểm chung của các cõi luân hồi là [[vô thường]], chúng sinh sau khi chết sẽ được tái sinh vào một trong 6 cõi này. Tùy theo nghiệp của chúng sinh đã làm được nhiều việc tốt hoặc cố tình làm nhiều việc xấu sẽ được tái sinh vào các cõi trên là các cõi trời, cõi thầnAtula, cõi người (dành cho chúng sinh có nhiềuphước việcbáu làmlớn, giữ ngũ tốtgiới) hoặc sẽ tái sinh vào các cõi dưới là cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục (dành cho chúng sinh có nhiều việc làm xấu). Còn những chúng sinh đã chứng quả thánh [[A-la-hán]] thì sẽ không phải luân hồi sau khi chết nữa, xuất li [[Tam giới]] .
 
==Các cõi==