Khác biệt giữa các bản “Tập đoàn Điện lực Việt Nam”

Bổ sung các mốc về thị trường điện ở Việt Nam
(Cập nhật số liệu về số nhân viên)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm nội dung không nguồn
(Bổ sung các mốc về thị trường điện ở Việt Nam)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
* Năm 2008: thành lập Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia trên cơ sở sát nhập các Công ty truyền tải điện khu vực thành Đơn vị truyền tải thống nhất hạch toán độc lập.
*Năm 2010: thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là các Đơn vị phân phối và bán lẻ điện.
*Năm 2011: vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.
* Năm 2012: thành lập các Tổng Công ty phát điện 1, 2, 3 là các Đơn vị quản lý các nhà máy điện trong EVN.
*Năm 2018: EVN bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty phát điện 3 (GENCO 3)
*Năm 2019: vận hành thị trường điện bán buôn cạnh tranh
Hiện nay chỉ các nhà máy thủy điện có ý nghĩa chiến lược đa mục tiêu (phát điện - chống lũ như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Yaly, Trị An ... ) thì EVN mới thành lập các Công ty con (nắm giữ 100% vốn) trực thuộc. EVN tiến hành cổ phần hóa từng bước các Công ty phát điện và Tổng Công ty Phát điện. Năm 2020, tỷ lệ tổng công suất nguồn điện (nhà máy điện) do EVN nắm giữ chỉ còn 55% tổng công suất nguồn điện của cả Việt Nam.
 
8

lần sửa đổi