Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Họ Trung lân”

Đã cứu 2 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8
(Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.7)
(Đã cứu 2 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
*[http://delta-intkey.com/angio/www/Centrole.htm Centrolepidaceae] trong L. Watson và M.J. Dallwitz (1992 trở đi). ''[http://delta-intkey.com/angio/ The families of flowering plants]: descriptions, illustrations, identification, information retrieval.'' Phiên bản: 20-5-2010. http://delta-intkey.com.
*[http://florabase.calm.wa.gov.au/browse/flora?f=040&level=f&id=040 Centrolepidaceae tại miền tây Australia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070902002412/http://florabase.calm.wa.gov.au/browse/flora?f=040&level=f&id=040 |date=2007-09-02 }}
*[http://florabase.calm.wa.gov.au/browse/flora?f=040&level=g&id=331 Aphelia tại miền tây Australia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20050827214037/http://florabase.calm.wa.gov.au/browse/flora?f=040&level=g&id=331 |date=2005-08-27 }}
*[http://florabase.calm.wa.gov.au/browse/flora?f=040&level=g&id=333 Centrolepis tại miền tây Australia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070903043846/http://florabase.calm.wa.gov.au/browse/flora?f=040&level=g&id=333 |date=2007-09-03 }}
*[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Tree&id=98863&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock Phân loại tại NCBI]
*[http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/cgi/gateway_family?fam=Centrolepidaceae Liên kết tại CSDL, Texas]
357.676

lần sửa đổi