Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Phúc Miên Thân”

không có tóm lược sửa đổi
 
| kiểu tên đầy đủ = Tên húy
| tên đầy đủ = '''Nguyễn Phúc Miên Thân'''<br>阮福綿寴
| thụy hiệu = <font color = "grey">[[Cung Lượng công|Cung Lượng Phù Cát Quận công]]<br>恭亮符吉郡公</font>
| hoàng tộc =
| cha = Nguyễn Thánh Tổ<br>[[Minh Mạng]]
Người dùng vô danh