Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ô Mã Nhi”

Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
::"Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô.
::Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã ".
Điều này là một sự nhẫm lẫn, tuy nhiên do Bình Ngô đại cáo là một áng thiên cổ hùng văn nên những tiểu tiết này thường được bỏ qua. hello Vinh Trần
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh