Khác biệt giữa bản sửa đổi của “UTC+07:00”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{chú thích trong bài}}{{Thông tin múi giờ|offset=+07:00|dst use=none}}
{{Thông tin múi giờ|offset=+07:00|dst use=none|image=File:Timezones2008 UTC+7 gray.png}}
 
Giờ '''UTC+07:00''', còn gọi là "Múi giờ Đông Dương" ([[Tiếng Anh]]: ''Indochina Time - ICT''), là múi giờ cho các quốc gia: