Khác biệt giữa các bản “Michael Bloomberg”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox officeholder
|name = Michael Bloomberg
|image = Michael R Bloomberg.jpg
|caption = Michael Bloomberg năm 2007
|birth_place = Boston, Massachusetts, U.S.
|occupation = Doanh nhân, chính trị gia, nhà hoạt động nhân đạo
|party = [[Democratic Party (United States)|Đảng Dân chủ]] <small>(untilđến 2001)</small><br />[[Republican Party (United States)|Đảng Cộng hòa]] <small>(2001–2007)</small><br />[[Chính trị gia độc lập|Độc lập]] <small>(2007&ndash;present)</small>
|partner = [[Diana Taylor]]
|residence = [[Upper East Side]], [[Manhattan]], New York City, New York, U.S.