Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

không có tóm lược sửa đổi
:::::::Nếu cố gắng thì trong 1 năm, một người có thể thông thạo một ngôn ngữ ở mức độ ''near-nativespeaker''. Chuyện này vốn rất bình thường. – [[Thành viên:Nguyenhai314|Nguyenhai314]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|thảo luận]]) 15:41, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
:::Đơn giản có thể là người Đức gốc Việt, cũng giống như anh bạn sỏi cả 2 thứ ngôn ngữ Nguyentrongphu. {{redacted|tấn công cá nhân}} [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 15:51, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
:Muốn bịt miệng tôi thì xóa phức cho rồi xóa làm gì có một đoạn vậy. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 15:57, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)