Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Thêm bản mẫu Chờ xóa
::::{{ping|Đông Minh}} Nơi này là Wikipedia, có những quy định về sự văn minh khi tranh luận, không phải nơi công cộng vô tổ chức. Nếu bạn không thể đảm bảo sự văn minh khi tranh luận, bạn nên chọn trang web khác chứ không phải Wikipedia. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 16:08, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
::::Có gì buồn cười khi chụp mũ Tobias = Giaothong là quá vô lý. Thứ nhất: Tobias bắt đầu đóng góp bên en từ năm 2003 (trước khi một số bạn trẻ ở đây sinh ra). Thứ hai: 0 bằng chứng Giaothong biết tiếng Đức hay đã từng sống ở Đức. Thứ ba: 0 bằng chứng Tobias biết tiếng Việt. [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 16:12, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
::{{ping|GiaoThongVN}} bạn chỉ việc tạo tài khoản mới rồi quay lại, có chết chóc gì đâu, đừng bén mảng qua enwiki, quên bọn enwiki đi. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 16:14, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
:::{{u|Trần Nguyễn Minh Huy}} Tôi hiểu chuyện văn minh chứ, tôi còn hiểu nhiều thứ trên wiki lắm nữa là, cũng không có đẹp đẽ gì đâu. Thôi tổng chào. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 16:14, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)