Khác biệt giữa các bản “Huệ Vũ vương”

==Tước hiệu==
# [[Việt Nam]] Trần triều Huệ Vũ Vương [[Trần Quốc Chẩn]]
# Việt Nam Mạc triều [[Huệ Vũ Vương (nhà Mạc)|Huệ Vũ Vương]] (không rõ tên, nổi dậy chống lại [[nhà Lê trung hưng]] thất bại bị bắt xử trảm rồi đem ra bêu đầu thị chúng)
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh