Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Kết quả ==
* Ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân Nhật tiến hành đảo chính quân sự lật đổ và thủ tiêu quyền lực của thực dân Pháp, trở thành chủ thể quyền lực chính trị tối cao, chủ chốt nhất, tức xóa bỏ chủ quyền của [[Chính phủ Vichy|Chính phủ Vichy Pháp]] trên toàn cõi [[Liên bang Đông Dương|Đông Dương]].
*Ngoại kiều gốc Âu châu kể cả chính người Pháp chỉ được cư trú ở 5 địa điểm: Hà Nội, Huế, Nha Trang, Đà Lạt và Sài Gòn. Ngoài ra khi ra ngoài đường họ phải đeo băng trên cánh tay áo với lá [[quốc kỳ|cờ]] của nước nguyên quán. Toàn cõi Đông Dương chịu lệnh [[lệnh giới nghiêm]] mỗi tối.<ref>Shellshear, Iphigénie-Catherine. ''Far from the Tamarind Tree''. Double Bay, NSW, Australia: Longueville Books, 2003. Tr 60-1</ref> Ai ra khỏi năm5 khu vực trên hoặc ngoài giờ quy định đều bị bắt.
* Trên cơ sở [[Liên bang Đông Dương|Đông Dương thuộc Pháp]], chế độ bảo hộ của Pháp bị xóa bỏ, hình thành 3 quốc gia độc lập trên danh nghĩa<ref name="khoals"/>:
*# Thành lập [[Đế quốc Việt Nam]] của chính phủ [[Trần Trọng Kim]].<ref name=khoals>http://khoalichsu.edu.vn/bai-nghien-cu/689-cu-truc-quyn-lc-vit-nam-sau-cuc-o-chinh-ngay-931945-va-vn-khong-trng-quyn-lc-trong-cach-mng-thang-tam</ref>
Người dùng vô danh