Khác biệt giữa bản sửa đổi của “MK 19”

Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
*[http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/40.htm 40mm grenades - Global Security]
*[http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/m430.htm M430 40mm Cartridge High-explosive dual purpose (HEDP) round specs]
*[http://www.martin-electronics.com/ Martin Electronics, Inc. Home Page] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070125042041/http://www.martin-electronics.com/ |date=2007-01-25 }} - 40 mm Ammunition
*http://www.asianmilitaryreview.com/upload/200711272151281.pdf {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110707174856/http://www.asianmilitaryreview.com/upload/200711272151281.pdf |date=2011-07-07 }}
*[http://world.guns.ru/grenade/usa/mk19-e.html World Gun]
423.001

lần sửa đổi