Khác biệt giữa các bản “Vương Kỳ Sơn”

Thẻ: Đã được lùi sửa
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
 
== "Thường ủy" thứ 8 ==
Đại hội 19 năm 2017 có tâm điểm là các phe đối lập với Tập cận Bình tìm mọi cách loại Vương kỳ Sơn ra khỏi ban chấp hành TW với lý do quá tuổi, Vương rút khỏi trung ương. Tuy nhiên sau đó Vương được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch nước và ủy viên tổ công tác đối ngoại TƯ. Việc một người không tham gia Thường vụ bộ chính trị, bộ chính trị thậm chí ngoài đảng CScộng sản nắm giữ chức Phó Chủ tịch nước tuy không mới mẻ gì nhưng Vương được Tập ưu ái cho dự và phát biểu tại các cuộc họp Thường vụ Bộ chính Trị, không được biểu quyết.
 
Mặc dầu không chính thức nhưng rõ ràng vai trò của Vương Kỳ Sơn là một "ủy viên dự khuyết" của Thường vụ Bộ Chính trị".
141

lần sửa đổi