Khác biệt giữa các bản “Sông Đà”

n
 
== Thủy điện ==
Sông Đà chảy qua vùng núi cao, có tiềm năng thủy điện lớn. Đến năm 2019 trên dòng chính sông Đà thuộc địa phận Việt Nam có các nhà máy thủy điện nêu trong bảng, trong đó P<sub>LM</sub> là ''công suất lắp máy'', [[tọa độ]] và vị trí hành chính lấy đại diện ở đập chính.
 
Trên địa phận Trung Quốc, Trung Quốc đã hoàn thành sáu công trình thủy điện và đang có kế hoạch xây một công trình nữa, tất cả đều trên dòng chính của sông Đà. Sáu công trình đã hoàn thành bao gồm [[Thủy điện Nhai Dương Sơn|Nhai Dương Sơn (''Yayangshan'')]], [[Thủy điện Thạch Môn Khảm|Thạch Môn Khảm (''Shimenkan'')]], [[Thủy điện Long Mã|Long Mã (''Longma'')]], [[Thủy điện Cư Phủ Độ|Cư Phủ Độ (''Jufudu'')]], [[Thủy điện Qua Lan Than|Qua Lan Than (''Gelantan'')]], và [[Thủy điện Thổ Ca Hà|Thổ Ca Hà (''Tukahe'')]]. Công trình đang trong kế hoạch là [[Thủy điện Tân Bình Trại|Tân Bình Trại (''Xinpingzhai'')]].<ref>{{cite web|title=Datang International Lixian Jiang, Yunnan Hydropower Development Co., Ltd.|url=http://www.china-cdt.com/aboutdatang/memberenterprise/datangunion/42339.html|archive-url=https://web.archive.org/web/20080807121425/http://www.china-cdt.com/aboutdatang/memberenterprise/datangunion/42339.html|url-status=dead|archive-date=7 August 2008|publisher=China Datang Corp.|accessdate=24 October 2011|language=zh}} "李仙江干流崖羊山、石门坎、新平寨、龙马、居甫渡、戈兰滩和土卡河七个梯级.."</ref><ref>{{cite web|title=China generator advances three hydropower projects|url=http://www.hydroworld.com/index/article-tools-template/_saveArticle/articles/hrhrw/News/China_generator_advances_three_hydropower_projects.html|work=Hydro World|accessdate=31 December 2011|date=28 March 2008|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20120529222145/http://www.hydroworld.com/index/article-tools-template/_saveArticle/articles/hrhrw/News/China_generator_advances_three_hydropower_projects.html|archive-date=29 May 2012}}</ref><ref>{{cite web|title=Lixian Jiang Hydropower Development Company to achieve "five-second" grand opening|url=http://www.ceh.com.cn/ceh/jjzx/2011/11/8/91971.shtml|work=China Economic Herald|accessdate=1 January 2012|language=zh|date=8 November 2011}}{{Dead link|date=November 2018 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> Tổng công suất của sáu công trình đã hoàn thành là khoảng 1,300 [[megawatt]]s.<ref>{{cite web|title=Yunnan Province to Construct a Series of Hydropower Projects.|url=http://business.highbeam.com/436093/article-1G1-93463608/yunnan-province-construct-series-hydropower-projects|archive-url=https://web.archive.org/web/20141113144533/http://business.highbeam.com/436093/article-1G1-93463608/yunnan-province-construct-series-hydropower-projects|url-status=dead|archive-date=13 November 2014|publisher=Alestron|accessdate=24 October 2011}}</ref>
 
Đến năm 2019 trên dòng chính sông Đà thuộc địa phận Việt Nam có các nhà máy thủy điện nêu trong bảng dưới đây, trong đó P<sub>LM</sub> là ''công suất lắp máy'', [[tọa độ]] và vị trí hành chính lấy đại diện ở đập chính.
 
{|class= "sortable wikitable" style= "text-align:center"