Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Archive top”

Xóa đổi hướng đến trang Bản mẫu:Đóng thảo luận WP
(Nhập từ enwiki (1007450929))
(Xóa đổi hướng đến trang Bản mẫu:Đóng thảo luận WP)
Thẻ: Xóa đổi hướng
#đổi [[Bản mẫu:Đóng thảo luận WP]]
<div class="boilerplate archived" style="background-color: {{{bg|#EDEAFF}}}; padding: 0px 10px 0px 10px; border: 1px solid #8779DD;">{{safesubst:<noinclude />#if:{{{body|{{{outcome|{{{reason|{{{result|{{{KQ|{{{1|}}}}}}}}}}}}}}}}}}
|{{Quote box