Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Archive top”

không có tóm lược sửa đổi
(Xóa đổi hướng đến trang Bản mẫu:Đóng thảo luận WP)
Thẻ: Xóa đổi hướng
<div class="boilerplate archived" style="background-color: {{{bg|#EDEAFF}}}; padding: 0px 10px 0px 10px; border: 1px solid #8779DD;">{{safesubst:<noinclude />#if:{{{body|{{{outcome|{{{reason|{{{result|{{{kết quả|{{{KQ|{{{1|}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
|{{Quote box
| title = {{safesubst:<noinclude />#switch:{{safesubst:<noinclude />lc:{{{head|{{{status|{{{tình trạng|}}}}}}}}}}}
| title_bg = #C3C3C3
| title_fnt = #000
| quote = {{{body|{{{outcome|{{{reason|{{{result|{{{kết quả|{{{KQ|{{{1|}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
| width = 30%|halign=left}} }}
:''Thảo luận sau đã được đóng lại. <span style="color:red">'''Xin đừng sửa chữa nó.'''</span> Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.''<!-- from Template:Archive top-->