Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Minh hoàng hậu”

(Trang mới: “'''Minh Hoàng Hậu''' (''chữ Hán'':明皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử chế độ phong ki…”)
 
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*[[Minh Vương (thụy hiệu)|Minh Vương]]
*[[Minh công]]
*[[Ninh Đế]]
 
{{Trang định hướng nhân danh}}
Người dùng vô danh