Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vũ hoàng hậu”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
 
==Hoàng hậu thụy Vũ==
*[[Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế]] [[Đạo Vũ hoàng hậu]]
*[[Lưu Khiêm (nhà Đường)|Nam Hán Thánh Vũ Đế]] [[Vi phu nhân (Nam Hán)|Vũ hoàng hậu]] (truy tôn)
*[[Quang Trung|Nguyễn Thái Tổ]] [[Phạm Thị Liên|Thục Vũ hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Nhân Cung Ðoan Tĩnh Trinh Thục Vũ Hoàng Chính Hậu, do đó có khi cũng gọi là [[Nhân Cung hoàng hậu]], còn có thụy hiệu khác là Thuần Vũ hoàng hậu)
Người dùng vô danh