Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Minh hoàng hậu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Đường Duệ Tông]] [[Lưu hoàng hậu (Đường Duệ Tông)|Túc Minh hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Túc Minh Thuận Thánh Hoàng Hậu, do đó cũng được gọi là [[Thuận Thánh hoàng hậu]])
*[[Đinh Tiên Hoàng]] [[Đại Thắng Minh Hoàng hậu|Minh hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Đại Thắng Minh Hoàng Hậu, vì vậy cũng gọi là [[Đại Thắng hoàng hậu]])
*[[Nguyễn Cung Tông]] [[Phan Thị Điều|Từ Minh hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Từ Minh Thục Thiện Nhu Thuận Huệ Hoàng Hậu, có khi lại gọi là [[Huệ hoàng hậu]], sau này được truy tôn là [[Từ Minh thái hậu]])
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh