Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Minh hoàng hậu”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*[[Hiếu Minh hoàng hậu]]
*[[Trinh Minh hoàng hậu]]
*[[Minh thái hậu]]
*[[Minh Vương (thụy hiệu)|Minh Vương]]
*[[Minh công]]
Người dùng vô danh