Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Minh hoàng hậu”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
 
'''Minh Hoàng Hậu''' (''[[chữ Hán]]'':明皇后) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[hoàng hậu]] trong [[lịch sử]] [[chế độ phong kiến]] ở [[khu vực]] [[Á Đông]].
==Danh sách==
*[[Thác Bạt Thật|Bắc Ngụy Hiến Minh Đế]] [[Hiến Minh hoàngHoàng hậu]] ([[:zh:献明皇后|献明皇后]]) truy tôn), thực tế từng làm Hiến Minh thái hậu
*[[Bắc Ngụy Văn Thành Đế]] [[Văn Minh hoàng hậu]] (sau được suy tôn là Văn Minh thái hậu)
*[[Đường Duệ Tông]] [[Lưu hoàng hậu (Đường Duệ Tông)|Túc Minh hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Túc Minh Thuận Thánh Hoàng Hậu, do đó cũng được gọi là [[Thuận Thánh hoàng hậu]])
Người dùng vô danh