Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Minh đế”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
 
* [[Minh công]]
* [[Minh hoàng hậu]]
* [[Minh thái hậu]]
*[[Ngụy Minh Đế]]
*[[Lương Minh Đế]]
Người dùng vô danh