Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

Đây là 2 bài viết trùng nhau hoàn toàn. Bài tầm vực khá sơ sài và đang là bài mồ côi, bài Tầm vực (khoa học máy tính) viết tương đối tốt hơn và tôi đang tiến hành cải tiến nội dung kĩ thuật của bài viết này. Xin hãy di chuyển bài Tầm vực đến Tầm vực (khoa học máy tính). --[[Thành viên:Anonymous Agent|Anonymous Agent]] ([[Thảo luận Thành viên:Anonymous Agent|thảo luận]]) 05:39, ngày 30 tháng 1 năm 2021 (UTC)
:{{Hợp nhất xong}} sang bài [[Tầm vực (khoa học máy tính)]]. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 05:50, ngày 30 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 
== [[Đại thành toán pháp]] và [[Đại thành Toán pháp]]
 
Đây là 2 bài viết hoàn toàn trùng nhau. Bài [[Đại thành toán pháp]] có nội dung sơ khai trong khi bài [[Đại thành Toán pháp]] đã tương đối đầy đủ. Xin họp nhất bài [[Đại thành toán pháp]] vào bài [[Đại thành Toán pháp]] --[[Thành viên:Anonymous Agent|Anonymous Agent]] ([[Thảo luận Thành viên:Anonymous Agent|thảo luận]]) 12:51, ngày 19 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 
<!------------KẾT THÚC NỘI DUNG ------------>