Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huệ đế”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*[[Minh Huệ Đế (định hướng)|Minh Huệ Đế]]
* [[Hiếu Huệ Đế]]
* [[Cung Huệ đế]]
* [[Bình Đế]]
* [[Chương Đế]]
* [[Văn Công]]
* [[Văn Hầu]]
{{trang định hướng nhân danh}}
 
[[Thể loại:Thụy hiệu]]
Người dùng vô danh