Khác biệt giữa các bản “Minh Thành Tổ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{redirect|Chu LệĐệ|Chu LệĐệ vương}}{{Thông tin nhân vật hoàng gia
| tên = Minh Thành Tổ
| tên gốc = 明成祖
| hình = Anonymous-Ming Chengzu.jpg
| cỡ hình = 250px
| ghi chú hình = Chân dung Đại Minh Thành Tổ Văn Hoàng đế
| chức vị = [[Hoàng đế]] [[Nhà Minh|Đại Minh]]
| tại vị = [[17 tháng 7]] năm [[1402]] – [[12 tháng 8]] năm [[1424]] <br> ({{age in years and days|1402|7|17|1424|8|12}})<ref>''Ghi chú chung'': Ngày tháng tại đây tính theo [[lịch Julius]]. Nó không phải là [[lịch Gregory]] đón trước.</ref><timeline>
Người dùng vô danh