Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Prenn”

:{{Ping|Băng Tỏa}} {{Tick}} Xong rồi ({{tl|Archive top}}). Hiện tại mình tạm dùng tên bản mẫu theo tiếng Anh, nhờ bạn chọn một tên phù hợp hoặc chuyển đổi hết các bản mẫu cũ sang rồi đổi lại thành tên tiếng Việt nhé. — [[Thành viên:Prenn|<font color="#555">'''Prenn'''</font>]] [[Thảo luận thành viên:Prenn|<font color="#999">+</font>]] 05:37, ngày 19 tháng 3 năm 2021 (UTC)
::Cảm ơn anh ạ. Anh Prenn là tuyệt vời nhất nha. {{emoji|1F60D|size=22}} &mdash;&nbsp;[[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 11:56, ngày 19 tháng 3 năm 2021 (UTC)
:::Có gì đâu, bạn nói vậy thật ngại quá. ^^ — [[Thành viên:Prenn|<font color="#555">'''Prenn'''</font>]] [[Thảo luận thành viên:Prenn|<font color="#999">+</font>]] 15:47, ngày 19 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 
== Mời tham gia một số thảo luận cộng đồng quan trọng ==