Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

 
Đây là 2 bài viết hoàn toàn trùng nhau. Bài [[Đại thành toán pháp]] có nội dung sơ khai trong khi bài [[Đại thành Toán pháp]] đã tương đối đầy đủ. Xin họp nhất bài [[Đại thành toán pháp]] vào bài [[Đại thành Toán pháp]] --[[Thành viên:Anonymous Agent|Anonymous Agent]] ([[Thảo luận Thành viên:Anonymous Agent|thảo luận]]) 12:51, ngày 19 tháng 3 năm 2021 (UTC)
:{{Not done}} Trang này không dành cho yêu cầu hợp nhất bài. Bạn có thể tự hợp nhất nội dung sau đó cho [[Wikipedia:Trang đổi hướng|đổi hướng]] trang [[Đại thành toán pháp]] sang [[Đại thành Toán pháp]]. — [[Thành viên:Prenn|<font color="#555">'''Prenn'''</font>]] [[Thảo luận thành viên:Prenn|<font color="#999">+</font>]] 14:42, ngày 20 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 
Xin lỗi bạn [[Thành viên:Prenn|<font color="#555">'''Prenn'''</font>]] vì tôi đã dùng từ sai là "họp nhất". Toàn bộ nội dung bài [[Đại thành toán pháp]] đã nằm trong bài [[Đại thành Toán pháp]] nên mong bạn di chuyển giúp. --[[Thành viên:Anonymous Agent|Anonymous Agent]] ([[Thảo luận Thành viên:Anonymous Agent|thảo luận]]) 15:44, ngày 20 tháng 3 năm 2021 (UTC)
:{{Done}} Tôi đã đổi hướng trang [[Đại thành toán pháp]] sang [[Đại thành Toán pháp]]. — [[Thành viên:Prenn|<font color="#555">'''Prenn'''</font>]] [[Thảo luận thành viên:Prenn|<font color="#999">+</font>]] 16:04, ngày 20 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 
=== [[Bản mẫu:Phim truyền hình TVB sắp ra]] -> [[Bản mẫu:Phim TVB năm 2021]] ===