Khác biệt giữa các bản “Nhà Thanh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
== Tham khảo ==
;Tiếng Việt
{{refbegin|9em}}
* {{chú thích sách|url=https://archive.org/details/presentdaypoliti00brunuoft/page/n3|title=Present Day Political Organization of China|author1-last=Brunnert|author1-first=I. S.|author2-last=Gagelstrom|author2-first=V. V.|publisher=Kelly and Walsh|others=Edward Eugene Moran dịch|year=1912|isbn=|location=[[Thượng Hải]]|pages=|translator=|ref=none}}
* {{chú thích sách|url=https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.24159|title=Modern Chinese History Selected Readings|last=|first=|date=1923|publisher=Commercial Press|year=|isbn=|editor-last=MacNair|editor-first=Harley Farnsworth|location=[[Thượng Hải]]|pages=|ref=none|postscript=; bắt đầu vào năm 1842}}
* {{chú thích sách|url=https://archive.org/details/chinayearbook1914shan/page/n12|title=The China year book|date=1914|ref=none}}
*{{Chú thích sách|title=蒙汉词典|last=Viện nghiên cứu Mông Cổ học Đại học Nội Mông Cổ|first=|date = ngày 1 tháng 6 năm 1999 |publisher=Nhà xuất bản Đại học Nội Mông Cổ|year=1999|isbn=9787810740005|location=|pages=|trans-title=Từ điển Mông Hán|ref=harv}}
*{{chú thích sách|title=中國古代王朝和政權名號探源|last=Từ Tuấn|first=|date = ngày 1 tháng 11 năm 2000 |publisher=Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hoa Trung|year=2000|ISBN=7-5622-2277-0|location=[[Vũ Xương]]|pages=|language=zh|trans-title=Nguồn gốc danh hiệu của các vương triều và chính quyền cổ đại Trung Quốc|ref=harv}}
*{{Chú thích sách|url=https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=209451&remap=gb|title=Khâm định Đại thanh Hội điển|last=Hội đồng biên soạn nhà Thanh|first=|publisher=Tập đoàn Xuất bản Cát Lâm|year=2005|isbn=9787807200598|location=|pages=|ref=harv}}
*{{chú thích sách|title=满汉大辞典|last=An Song Thành|first=|publisher=Nhà xuất bản Dân tộc Liêu Ninh|year=1993|isbn=9787805273785|editor-last=|location=|page=|pages=|trans-title=Đại từ điển Mãn Hán|ref=harv}}
*{{chú thích sách|title=Chinese Furniture: Exploring China's Furniture Culture|author1=Trương Hiểu Minh|first=|date = ngày 3 tháng 3 năm 2011 |publisher=[[Nhà xuất bản Đại học Cambridge]]|year=2011|isbn=9780521186469|edition=3rd|location=|page=|pages=|ref=harv}}
*{{chú thích sách|title=清代八旗子弟|last=Lưu Tiểu Manh|first=|publisher=Nhà xuất bản Dân tộc Liêu Ninh|year=2008|ISBN=9787807225638|location=|pages=|trans-title=Con em Bát kỳ thời Thanh|ref=harv|author-link=:zh:劉小萌}}
{{refend}}
 
;Tiếng Anh
{{refbegin|40em}}
* {{chú thích sách|title=Monarchs and Ministers: The Grand Council in Mid-Ch'ing China, 1723–1820|last=Bartlett|first=Beatrice S.|publisher=University of California Press|year=1991|isbn=978-0-520-06591-8|ref=harv}}